Home page / Kominár - čistenie komína a inéStavba krbov a pecí / Stavba krbu

Stavba krbu

Stavba krbu

Stavba pece

stavbakrbu-bkg

Ak ste sa rozhodli pre stavbu krbu, vedzte, že ste urobili správne. Energetická resp. tepelná nezávislosť od iných zdrojov na ktoré nemá bežná osoba vplyv, naberá opäť dôležitosť, naviac každý si rád sadne k plápolajúcemu sa ohníku pred krb. Ako však krb postaviť?

Stavba krbu resp. jej naplánovanie odporúčame riešiť v čase, kedy je v dome teplo, keďže sa jedná o stavebný proces a cementové zmesy musia poriadne preschnúť. Pri stavbe krbu musíme myslieť najmä na elementárne zákony fyziky, teda prečo oheň horí a ako môžeme toto horenie podporiť. V prípade ak sme pri stavbe krbu zanedbali budovanie prístupu vzduchu, nemôžeme od krbu očakávať veľké výsledky. Ďalším faktorom je vybudovanie správneho odsávania, teda komínu, ktorý nám odvádza spaliny do prostredia. Ako posledný dôležitý aspekt musíme uviesť tepelnú výhrevnosť, ktorú pri správnych aspektoch môžeme umocniť pričom Vaša nehnuteľnosť bude patrične vyhrievaná a to bez vysokých faktúr za plyn. Na nasledujúcich stránkach Vás uvedieme do sveta krbov a pecí.

Čistenie komína

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komínov

Stavba krbov a pecí

Plynové kotly

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top