Home page / Kominár - čistenie komína a iné / Inšpekcia kamerou

Inšpekcia kamerou

inspekciakamerou-bkg

Ak máte nevyriešiteľný problém s komínom, ktorý bol mnohokrát čistený a napriek tomu nemá dostatočný ťah, už dnes môžete zahodiť starosti za hlavu. Inšpekcia komínu kamerou zabezpečí vizuálny priamy prenos z vnútra vášho komínu a detekovanie každého meista, ktoré znefunčňuje dymovod komína. Kamerovým záznamom z vnúra komína dokáže náš doborník eliminovať akýkoľvek problém pri frézovaní komína a jeho čistení. Kameru je možné použiť aj na inšpekciu kanalizácie, či iných ťažkodostupných miest, ktoré sú pre človeka proveľmi úzke. V prípade opakujúcich sa neidentifikovateľných problémov s Vašim komínom volajte tím našich odborníkov.

Čistenie komína

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komínov

Blog

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Vložkovanie komínov postup

22 / 4 / 2017

Vložkovanie je laicky povedané vyplnenie komínového otvoru zväčša nerezovými vložkami, ale poznáme aj iné technológie. Nerezové vložky sú žiaruvzdorné a osádzajú sa zhora dole, alebo opačným smerom podľa typu inštalácie...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top