Home / Blog / Revízia komína ako často

Revízia komína ako často

2. mája 2017

Ako často treba volať kominára?

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon.

V prípade novostavby s komínom je ku kolaudácii nutné mať revíznu správu od kominára. Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu. Majitelia domu s komínom musia uskutočniť revíziu komínov a aj dymovodov s napojeným vykurovacím telesom minimálne raz ročne. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Na preplatenie škôd spôsobených ohňom poisťovni nestačí čestné vyhlásenie o tom, že ste si komín sami vyčistili. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie o revíznej kontrole od kominára. Bez tohto dokumentu poisťovňa škody z pravidla neprepláca. Naopak nastáva tu riziko pokuty a v krajnom prípade trestné stíhanie.

Čo ak by v prípade požiaru toto potvdenie o kominárskej kontrole zmizlo v ohni? My Vám kópiu potvrdenia archivujeme a preto v prípade škodovej udalosti vieme tento dokument dodať.

Neudržiavanie komína totiž okrem zlého ťahu môže viesť k zapáleniu dechtom nasiaknutých sadzí. Riziko požiaru stúpa už keď je na vnútornej stene komína usadená trojmilimetrová vrstva. Pri jej vzplanutí sa vytvorí teplota nad tisíc stupňov a to dokáže komín zapáliť. Vyhorenie sadzí v komíne je u nás na prvom mieste v príčinách požiarov v domoch a preto treba dôsledne vykonávať pravideľné kontroly.

Ako často teda treba kontrolovať komín?

Toto závisí od typu spotrebiča napojeného na komín a od celkového tepelného výkonu.

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • štyri mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a jedná sa o komín bez vložky
  • dvanásť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a ak ide o komín s vložkou

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • dva mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn
  • V prípade nevyužívaného komína v novostavbe stačí kontrolu vykonať raz za 2 roky

Náš kominár Vám pomôže určiť typ tepelného výkonu a pomôže Vám naplánovať plán pravideľných kontrol.

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7. júna 2022

Igor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.…

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16. mája 2017

Kolaudácia domu ako na to? Gratulujeme, už sa to blíži, naplnenie snu bývať vo svojom, vo vlastnom. Skôr než sa ale nasťahujete a premeníte dom na svoj domov ostáva už…

Zistiť viac

Stavba komína postup

9. mája 2017

Ako si postaviť komín? Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky,…

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2. mája 2017

Ako často treba volať kominára? Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa…

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top