Home page / Kominár - čistenie komína a iné / Kontrola dronom

Kontrola dronom

kontroladronom-bkg

V poslednom päťročí nám nové technológie uľahčili spôsoby vykonávania kontrôl nie len v oblasti bezpečnosti, ale i v oblasti kontroly nehnuteľností, energetických zariadení (solárne elektrárne a rozvody vysokého napätia), či v poľnohospodárstve. Rozsah použitia v kominárstve je najmä v zabezpečení aktuálneho kamerového spojenia zo strechy, na základe ktorého dokážeme objektívne zhodnotiť technický stav komína z vonka a v prípade použitia termovizuálnej kamery je možné zmerať aj energetický výdaj z komína. Nadobudnuté dáta vyhodnocuje software, ktorý vypočíta, či je nutné komín či výhrevné telesá opraviť na základe neprimeraných únikov tepla.

Aktuálny prenos prostredníctvom HD kamery, dokážu poskytnúť náhľad nie len na komín, ale aj poškodenú rýnu, strechu, krov, či zabezpečiť celkový výhľad na Vašu nehnuteľnosť. Služby kontroly dronom využívajú aj správcovia budov v oblati vyššie uvedených rozsahov, zaujmavosťou je vyhľadávanie perforácií (dier) v membránovej streche administratívnych obchodný a iných budov.


Náš tím disponuje všetkými certifikátmi potrebnými na vykonávanie leteckých prác s dronom resp. s UAV.

Čistenie komína

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komínov

Stavba krbov a pecí

Plynové kotly

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top