Home page / Stavba komína

Stavba komína

Montáž nerezového komína

Murovanie komína z tvárnic

Vložkovanie komínov

Opravy komínov

Oplechovanie komína

Napriek všetkým dnešným stavebným procesom vykonávaným pri výstavbe nehnuteľností patrí, aj naďalej, realizácia resp. stavba komína do neopomenuteľných krokov v prípade inštalácie výhrevných telies vo vnútri budovy. Komínová sústava zabezbečuje správny odvod spalín von do ovzdušia a zároveň dodáva do miesta horenia potrebný vzduch. Stavbe komína predchádza jeho technické zakreslenie v projekte, teda návrh ktorý vychádza z inštalácie spotrebiča, ktorým bude budova vyhrievaná. Zvolený zdroj vykurovania a typ vykurovacej sústavy sú rozhodujúcimi faktormi výstavby komínového telesa na základe ktorých je možné komín nadimenzovať.

Štandardný spotrebiteľ prejavuje záujem najmä v oblasti energetickej a finančnej úspory, ktorú prináša nízkoteplotná a kondenzačná technika. Stavba komína za účelom využitia kondenzačnej vykurovacej techniky musí prebiehať za použitia stavebných metód, ktoré ponúkajú odolnosť použitých materiálov proti vlhkosti. Správne naprojektovaný komín, musí mať príslušnú veľkosť, prierez a vyústenie, aby sa dosiahol správny ťah komína, taktiež odporúčame projektovať komín do stredu budovy.

V prípade ak potrebujete pomôcť so stavbou komína, neváhajte nás kontaktovať.

stavbakomina-bkg

Nezabúdajte bezpečný komín = bezpečný domov

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top