Home page / Revízna správa ku kolaudácii

Revízna správa ku kolaudácii

Revizna-zprava-ku-kolaudaci1.png

Cena revíznej správy komínu ku kolaudácii RD je za jeden komín a jeden spotrebič 70€ bez DPH + dopravné náklady 10€ v rámci Bratislavy a okolia.

Kominár vydáva 2 typy dokladov a to:

  • Doklad o preskúšaní komína Revízna správa ku kolaudácii je jednorazový doklad ,,úvodná správa,, vydaná po vystavaní komína na novostavbe alebo po stavebných úpravách na telese komína (napr. po vložkovaní, prácach ohľadom zvýšenia komína a pri pripojení nového spotrebiča - kotla, kachli, krbovej vložky.
     
  • Doklad o kontrole a čistení komína a dymovodu - tento typ dokladu vydáva kominár každoročne každej domácnosti pri vykonaní kontroly a čistenia komína a dymovodu. Vydáva sa v lehotách čistenia daných zákonom po každoročnom odbornom prezeraní staršej aj novšej dymovej cesty, staršieho alebo aj novšieho spotrebiča, ktorý sa v domácnosti nachádza. Tento doklad potrebuje podľa zákona nielen každá domácnosť, ale obzvlášť domácnosti poistené, pretože pri vzniku poistných udalostí majú doklady vplyv na ich plnenie.

Revíznu správu na komín ku kolaudácii je potrebné vykonať a dodať ako jeden z viacerých bodov k schváleniu žiadosti kolaudačného rozhodnutia.

Preto si zodpovedajme tieto najčastejšie základné otázky:

Otázka: Kedy zavolať revízneho technika komínov na kontrolu komína?

Odpoveď: Z hľadiska výstavby - treba volať keď je komín, komínový systém komplet dostavaný/zmontovaný, ideálne vtedy keď je možnosť vidieť prechody komína cez jednotlivé podlažia čiže stav výstavby (pred omietkou a sadrokartónom). Ale pozor, komín by mal byť po celej dĺžke omietnutý.

Otázka: Ako dlho trvá platnosť revíznej správy ku kolaudácii?

Odpoveď:  POZOR dva príklady, zvýšiť pozornosť.

  • Od vystavenia potvrdenia revíznej správy, je potrebné aby proces kolaudácie prebehol v období do 3 nasledovných mesiacov. Pretože po vystavení je revízna správa platná 3 mesiace! A ak do vtedy nestihnete skolaudovať, mohlo by sa Vám stať, že úradník kolaudačného konania  Vám takúto správu nemusí uznať z dôvodu prešlosti jej platnosti. 
  • Ak skolaudujete do 3 mesiacov od vystavenia revíznej správy, tak správa je platná nasledovný 1rok, ak nepríde na komíne k inému zásahu do komína.

Otázka: Musí byť zapojený spotrebič (výhrevné teleso) na komíne pri preskúšaní komína ku kolaudácii?

Odpoveď: Nemusí, byť spotrebič napojený v čase kontroly revízneho technika komínov a  ani počas kontroly kolaudačnej komisie. Ale následne po zapojení spotrebiča by mal opätovne prísť revízny technik komínov na skontrolovanie správnosti zapojenia komína a vystavenia nového dokladu o preskúšaní komína. 

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top