Home page / Kominár - čistenie komína a iné / Meranie ťahu komína

Meranie ťahu komína

meranietahukominaB-bkg

Ak Vám napriek pravidlenému čisteniu komína pri zapálení paliva vniká do vnútorných priestorov dym, nemusí byť problém v technickom zriadení komína a jeho súčastí. Na vine môže byť negatívny ťah komína, ktorý má vplyv nie len na vnútorné zadymenie, ale aj na bezpečnosť a spotrebu paliva. Negatívny ťah komína môže byť sposôbené viacerými faktormi ako napríklad, nízko položený komín, kvalita dreva (ak je priveľmi vlhké), nedistribúcia vzduchu, zapríčinená digestorom, ventilátormi a inými ťahovými zariadeniami alebo chyby v obsluhe palivového spotrebiča. Najčastejším dôvodom je však zadymenie vnútorných priestorov na základe studeného vzduchu v komíne, ktorý spôsobuje negatívny ťah alebo žiadny ťah. Pre zistenie ťahu komína odporúčame zavolať odborníka, teda kominára, ktorý vlastní ťahomer. Samotné meranie ťahu komína prostredníctvom ťahomeru prebieha počas horenia paliva. Správne hodnoty ťahu komína sa pohybuje medzi 10 až 22 Pascalov. Čo by sa stalo, ak by mal komín nižší ťah ako uvedené hodnoty? Pri nižšom ťahu by nedochádzalo k takmer žiadnemu horeniu, v prípade vyššieho ťahu by bola výhrevnosť neefektívna, enregia v podobe tepla by odchádzala cez komín do ovzdušia.

Ak ste na pochybách, zavolajte našich odborníkov, ktorí vám vykonajú meranie komínového ťahu prostredníctvom certifikovaného ťahomeru.

Čistenie komína

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komínov

Stavba krbov a pecí

Plynové kotly

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top