Home page / Kominár - čistenie komína a iné / Revízia komínov

Revízia komína

reviziakominov-bkg

Ak ste zapojili nový spotrebič, postavili nový komín alebo nehnuteľnosť, ktorá má naprojektovaný komín je potrebné si splniť povinnosť revízie komínu. Revízia komínu je proces posúdenia spalinovej cesty s ohľadom na stavebnú časť, funkčnosť a odvod spalín do ovzdušia. Je dôležité upozorniť, že proces revízie komína je zakončený vydaním Dokladu o preskúšaní komína, ktorý Vám môže certifikovať len osoba, ktorá má živnostenké oprávnenie v odbore kominárstvo a zároveň splnila zákonné podmienky revízneho technika komínov.

V akých prípadoch Vám revízny technik nevydá Doklad o preskúšaní komína?

  • Revízny technik komínov nevydá príslušný doklad, ak použité materiály, ktoré sú zabudované v dymovode, nemajú potrebnú certifikáciu.
  • V prípade ak vložka v komíne nie je certifikovaná resp. nevyhovuje príslušnej norme, je zastaralá alebo v nevyhovujúcom stave
  • Ak je dymová cesta v stave neprísluchajúcom typu kotla či pece.


Obzvlásť veľkú pozornosť venujte výberu materiálu pri stavbe komínov. Pri výbere a následnom použití necertifikovaného stavebného materiálu, pri ktorom ušetríte pár desiatok eur, Vám revízny technik komínov vydá Doklad o preskúšaní komínov s negatívnym resp. nedostatočným hodnotením.

Náš odborník v oblasti revízie komínov Vám rád poradí pri kolaudácií Vášho komínu.

Čistenie komína

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komínov

Stavba krbov a pecí

Plynové kotly

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top