Home page / Kominár - čistenie komína a iné / Vypaľovanie komína

Vypaľovanie komína

vypalovaniekomina-bkg

K vypalovaniu komína dochádza v prípade, ak sa už nedá viac vyčistiť avšak napriek jeho stavu je možné teleso komína zachrániť. Ide najmä o komíny v ktorých sa nachádza decht. V tomto prípade sa doporučuje jeho regulované vypálenie. Samotná technika vypálenia prebieha z hora dole a po častiach. Vypalovanie komína zabezpečuje výhradne kominár, ktorý stav nahlasuje obci pričom musí pri procese vypálenia komína zabezpečiť požiarny dozor, teda hasičov. Pred výpalením komína je vhodné odstrániť sadze, ktoré idú očistiť štandardnou technikou vymetania. Ak je to možné, odporúčame vypaľovanie komínov zriadiť v daždivý deň a to z dôvodu prevencie vyhorenia Vás a Vašich susedov. Ak Vám nehorí poriadne oheň vo vašom spotrebiči, prípadne do vnútorných priestorov neustále vanie dym, nie je automaticky okamžite nutné komín vypáliť. Podstatné je čo najskôr získať stanovisko vecne príslušného kominára.

My Vám s tým pomôžeme!

Čistenie komína

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komínov

Stavba krbov a pecí

Plynové kotly

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top