Home page / Stavba komína / Opravy komínov

Oprava komína

opravakomina-bkg

Oprava komína a rekonštrukcia komína je veľmi rozsiahla téma. Najväčšie problémy s komínmi vznikajú pri nedodržiavaní pravidelných intervalov kontroly a čistenia komína kominárom alebo revíznym technikom. Často sa stáva, že túto úlohu užívateľ komína prenechá na zodpovednosť sebe, alebo svojmu ,,skúsenejšiemu“ susedovi. Takéto riešenie nie je správne. Túto odbornú činnosť treba prenechať na zodpovednosť kominárovi, alebo firme zaoberajúcej sa touto činnosťou. Kominár musí mať potrebné vzdelanie, prax a zodpovedajúce náradie. V súčasnosti používané spotrebiče si vyžadujú kvalitné komíny, ktorých vlastnosti spĺňajú požiadavky na plynotesnosť, odolnosť proti prevlhnutiu a samozrejme proti vysokým teplotám.

Preto odporúčame častú kontrolu kominárom – odborníkom, ktorý odhalí závady na komínoch v čas a predíde sa tak možnému ohrozeniu!

Najčastejšie chyby:

 • Horľavé materiály pri komíne
 • Neomietnutý komín na povale, bez izolácie
 • Nevhodný odizolovaný prechod komína od podlažia
 • Nedodržanie potrebnej vzdialenosti od krokvy, dreveného trámu cez komín
 • Nevhodné alebo nedostatočné ukotvenie nadstrešnej časti
 • Netesnosť komína, špáry v komíne, nezaistené alebo nevyhovujúce komínové dvierka
 • Prúdenie dymu do miestností
 • Nezaistené sopúchy (miesto pripojenia spotrebiča)
 • Nedostatočné vyústenie spalinovej cesty plynového kotla
 • Nevhodná konštrukcia komína, dymovodu a z toho vznikajúce problémy odvodu spalín
 • Nevhodné a nesprávne ukončenie komína, zlá ,,čapica,, a nevhodné doplnky
 • Rozpadnutá nadstrešná časť komína
 • Zadechtovaný komín - zapríčinené dlhodobým nečistením môže zapríčiniť vyhorenie komína
 • Nedostatočný presah komína v závislosti striech
 • Upchatý dymovod cudzím telesom
 • Používanie komína na ktorom boli zistené závady
 • Oprava komína osobou ktorá, nemá odpornú spôsobilosť

Oprava komína je vždy špecifická, zvlášť pri oprave starého komína je potrebné si položiť otázku, či sa oprava finančne oplatí, alebo čí bude lepšie skôr vystavať nový komín, vždy to záleží od konkrétnej situácie.

Našou prioritou je celková spokojnosť zákazníka. Preto Vás vždy dôkladne oboznámime s nákladami a časovým harmonogramom akejkoľvek kominárskej a stavebnej činnosti. Radi si s Vami dohodneme bezplatnú obhliadku, kde spoločne prediskutujeme možné riešenia a ušetríme Vám čas pri zisťovaní, ako bude prebiehať rekonštrukcia. Odporučíme Vám finančne a technologicky najlepšiu možnosť opravy komína.

Nezabúdajte bezpečný komín = bezpečný domov.

Nezabúdajte bezpečný komín = bezpečný domov

Montáž nerezového komína

Murovanie komína z tvárnic

Vložkovanie komínov

Opravy komínov

Oplechovanie komína

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top