Home page / Stavba komína / Murovanie komína z tvárnic

Murovanie komína z tvárnic

murovaniekominaztvarnic-bkg

Technologický postup ktorý realizujeme

Naši zákazníci nám často kladú otázku, či doporučujeme inštaláciu nerezového komína, alebo je z technologických príčin vhodnejšia výstavba murovaného, keramického komína. Odpoveď však nie je jednoznačná, oba typy vyhotovenia komína majú svoje výhody a nevýhody. Moderná architektúra inklinuje ku nerezovému komínu, na druhej strane máme zástancov klasického vyhotovenia rodinného domu, ktoré by sa nezaobišlo bez keramického komína. Po stránke technického vyhotovenia a vhodnosti vystavania komína, ktorý reflektuje na potreby pripojeného spotrebiča, odporúčame konzultáciu s výrobcom a s kominárom.

Pred započatím murovania komína z tvárnic si treba uvedomiť nasledovné faktory a teda podcenenie projektovej fázy môže pri výstavbe komína spôsobiť vznik porúch, ktoré vedú k finančne náročným a často nedostatočne účinné opravy. Z toho vyplýva, že komínový systém treba vyberať na základe údajov:

  1. druh pripojeného spotrebiča
  2. výška komínového telesa
  3. účinná výška komínového telesa
  4. výška komínového telesa v nadstrešnej časti

V súčasnosti uprednostňujeme použitie nízkoteplotnej a kondenzačnej techniky, ktorá prináša výraznú úsporu spotreby vykurovacích palív, a tým aj finančných nákladov. Preto využitím kondenzačnej techniky je potrebné vymurovať komín, ktorý je dostatočne odolný proti vlhkosti. Komín sa odporúča navrhovať do stredu budovy, tým sa zabezpečia dobré rozptylové podmienky vo voľnom prúdení vzduchu. Komínové teleso má byť viacvrstvové s vnútornou vložkou dilatačne a tepelne oddelenou od komínového plášťa. Správne navrhnutý komín má mať takú účinnú výšku, prierez a vyústenie aby sa docielil potrebný ťah. Odporúča sa na jeden spotrebič, jeden komínový prieduch, ak sa to nedodrží, ovplyvní to ťah komína a výkon spotrebičov. Pri samotnom murovaní komína je nutné bodovito dodržiavať tieto postupy:

  1. správne založenie komína - základ, osadenie tvárnic, vložiek, dvierok, izolácie od základu až po ústie,
  2. izolovanie od obvodového muriva,
  3. izolovanie sopúcha,
  4. izolovanie a dilatácia prechodu podlaží,
  5. izolovanie prechodu na strechu,
  6. správne ukončenie komína tak, aby odolával exteriérovým vplyvom

Odporúčame prenechať murovanie komína na odborníkov, nakoľko je to odborná činnosť, na ktorú je potrebné mať školenia montáže odporúčané výrobcom komínového systému a v neposlednom rade prax. Ušetrené peniaze (náklady) na kvalite komínového systému a svojpomocnej práci (alebo výstavbou nekvalifikovanou osobou), môže neskoršie v lepšom prípade skončiť nemalou finančnou stratou, či ublíženiu na zdraví. Naši zamestnanci, ktorý majú osvedčenia potvrdzujúce znalosti a schopnosť realizovať výstavbu komínových systémov NOV UNIVERSAL, SAFETYFIRE, SAFETYFIRE ISOSTAT v súlade s predpisom výrobcu, Vám takýto murovaný komín radi postavia a na oplátku vy môžete kľudne spávať, pretože všetko bude v poriadku.

Nezabúdajte bezpečný komín = bezpečný domov

Montáž nerezového komína

Murovanie komína z tvárnic

Vložkovanie komínov

Opravy komínov

Oplechovanie komína

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top