Home page / Bleskozvod / Revízia bleskozvodu

Revízia bleskozvodu

reviziableskozvodu-kruh

Na úvod je dôležité skonšatovanie, že ani najlepší bleskozvod nedokáže úplne eliminovať atmosferický výboj, teda blesk. Bleskozvod zníži účinky elektrického výboja odvedením elektirickej energie do zeme, čím zabráni väčiemu poškodeniu chráneného objektu. Práve na základe vyššie uvedeného je dôležité urdžiavať jednotlivé časti hrmozvodu v čo najlepšom stave. Bleskozvod, či už aktívny alebo pasívny, je dôležité kontrolovať vizuálne a prostredníctvom merania. Iste si pokladáte otázku ako často treba pasívny bleskozvod kontrolovať. Pri pasívnom bleskozvode je nutná kontrola bezprostredne po jeho inštalácií a následne v pravidelných cykloch na základe duhu nehnuteľnosti, ktoré sú zaradené do hladín ochrany LPL. Rodinné domy sú zaradené v LPL III. spolu s obytnými domami. Vizuálne ich stačí kontrolovať 1x ročne a meranie (OPaOS) je nutné vykonať až 4x ročne. Prax však dokazuje skutočnosť, že vizuálne treba kontolovať blezkozvod aspoň raz ročne a testovať ho min. 1x za 3 roky. Pri vizuálnej kontrole je dôležité pozrieť korodovanie najmä pri zemi. V prípade, ak preskúšanie bleskozvodu bude mať negatívny výsledok na chybovosť systému, revízny technik Vám vidá Revíznu správu o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky v súlade s STN EN 62305-3.

Povinný vykonať pravidelnú revíziu bleskozvodov (OPaOS) je najmä zamestnávateľ, ktorý vlastní nehnuteľnosť, teda pre účely zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 § 13 je nutné aby zamestnávateľ, ale aj prenajímateľ budovy vykonal pravidelnú revíziu aj bleskozvodu minimálne raz ročne a to pod hrozbou sankcie 100.000,00 EUR v prípadne nesplnenia povinnosti.

V prípade ak máte záujem si splniť vyššie uvedené povinnsoti, radi Vám s tým pomôžeme.

Montáž hromozvodu

Revízia bleskozvodu

Aktívny bleskozvod

Bleskozvod na plechovej streche

Bleskozvod na rodinnom dome

Uzemnenie bleskozvodu

Oprava a demontáž bleskozvodu

Blog

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Vložkovanie komínov postup

22 / 4 / 2017

Vložkovanie je laicky povedané vyplnenie komínového otvoru zväčša nerezovými vložkami, ale poznáme aj iné technológie. Nerezové vložky sú žiaruvzdorné a osádzajú sa zhora dole, alebo opačným smerom podľa typu inštalácie...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top