Home page / Bleskozvod montáž a oprava / Bleskozvod na plechovej streche

Bleskozvod na plechovej streche

bleskozvodnaplechovejstreche-bkg

Bleskozvod na plechovej streche je častá otázka našich klientov. Konieckoncov, plechové strechy sa opäť vrátili do výbavy každého štvrtého rodinného bytu na Slovenku a v ČR. Inštalácia bleskozvodu na plechovej streche je podmienená mnohými otázkami:

1. Je možné prepojiť všetky plechy?
2. Pri štandardnej hrúbke plechu teda od 4,80 do 5,00 mm po zasiahntí bleskozvodu hrozí prepálenie strechy.
3. Aká je vzdialenosť iných vodivých prvkov ako kúrenie a iná elektorinštalácia?

Na základe vyššie uvedených otázok je možné, vyhotoviť projektovú dokumentáciu za účelom zriadenia bleskozvodu. Do úvahy však treba zobrať najmä druhú otázku, vychádzajúc z faktu, že plechová krytina na streche je sama o sebe vodivá, resp. elektircký výboj dozaista prebehne aj po plcehovej strechce z dôvodu jej vodivosti. Avšak pri správnom uzemnení znižujeme možnosť poškodenia stechy a majetku.

V prípade, že ste sa nerozhodli, skontaktujte nášho odborníka, ktorý Vám vo veci bleskozvodu na plechovej streche poradí.

Montáž hromozvodu

Revízia bleskozvodu

Aktívny bleskozvod

Bleskozvod na plechovej streche

Bleskozvod na rodinnom dome

Uzemnenie bleskozvodu

Oprava a demontáž bleskozvodu

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top