Home page / Bleskozvod montáž a oprava / Montáž hromozvodu

Montáž hromozvodu

montazhromozvodu-bkg

Hneď na úvod je dôležité skonštatovať, že termín hromozvod je nesprávny, správne pomenovanie technickej konštrukcie je bleskozvod. Bleskozvod teda LPS (Lighting Protecting System) je vonkajšia ochrana nehnuteľnosti slúžiaca na zvedenie atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny na iné miesto ako je chránená nehnuteľnosť.

Montáž bleskozvodu je najmä z hľadiska bezpečnosti, neopomenuteľný krok v prípade ak sa chcete vo svojej nehnuteľnsoti cítiť bezpečne. Pri inštalácií bleskozvodu je dôležité myslieť na uzemnie potenciálneho blesku, teda spodné zakončenie musí byť dostatočne hlboko v zemi. Materiál slúžiaci na zvod elektiky je najčatejšie hliník, ktorý je veľmi dobre vodivý. Jednolivé súčasti bleskozdovodov sú: zvody, uzemnenia a sústavy zvodov. Pre naše účely je potrebné zistiť celkový potrebný počet zvodov bleskozvodu, ktorý je závislý od výšky budovy a jej tvaru. Zvody bleskozvodu sa umiestňujú na rohoch a hranách strechy či plochy slúžiacej na ako strecha a na najvyššom mieste budovy. Jednotlivé zvody by mali byť umiestnené rovnomernom rozostupe. V prípade, ak ste sa rozhodli o montáž bleskozvodu, je dôležité dodržať rozostup a istý počet zvodov resp. pri menších nehnuteľnostiach sú to minimálne 2 zvody, ktorých vzdialenosť od seba je väčšia v závislosti od veľkosti budovy a pri väčších budovách resp. budovách vyšších ako 30 m je dôležité natiahnuť zvody každých 15 m.

Ak si nie ste istý pri montáži hromozvodu, poradte sa s odborníkom z našej spoločnosti.

Montáž hromozvodu

Revízia bleskozvodu

Aktívny bleskozvod

Bleskozvod na plechovej streche

Bleskozvod na rodinnom dome

Uzemnenie bleskozvodu

Oprava a demontáž bleskozvodu

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top