Home page / Bleskozvod montáž a oprava / Uzemnenie bleskozvodu

Uzemnenie bleskozvodu

uzemneniebleskozvodu-bkg

Plánujete zriadiť blekozvod a rozmýšľate nad jeho uzemnením?

Uzemnenie bleskozvodu je neopomenuteľnou súčasťou celého zariadenia bleskozvodu. Uzemnenie má za úlohu odviesť elektirický výboj blesku do zeme. Zvody musia byť pripojené na ich individuálne zemniče alebo na spoločnú sústavu bleskozvodu. Časti, ktoré môžeme označiť ako funkčné sú okružné a pripojovacie vodiče uložené pod zemou a pozinkované, pásové alebo tyčové zemniče alebo jednoducho štandardné zemniče vyrobené z vodivého materiálu. Uzemnie resp. jeho riešenie je určené na základe vlastností okolitej pôdy, určené meraním skutočných hodnôt. Uvedené merania sa vykonávajú pri kolaudácií a pri jednotlivých revíziách.

V otázke uzemnenie bleskozvodu, je často konzultovaná časť jeho finálne uzemnenie, teda či uzemniť do základov alebo do zeme. Naši odborníci odporúčajú zaviesť zenmniče do zeme, nie každá pôda je na tento účel vhodná, najúčinejšia je ílovitá pôda, naopak najmenej je pieskovitá. Ak by bol zvod vyvedený do základov, môže pri elektrickom výboji dôjsť k poškodeniu statiky vašej nehnuteľnosti.

Verím, že Vám naše rady týkajúce sa témy uzemnenie bleksozvodu pomohli, v prípade nejasností skontkaujte jedného z našich odborníkov.

Montáž hromozvodu

Revízia bleskozvodu

Aktívny bleskozvod

Bleskozvod na plechovej streche

Bleskozvod na rodinnom dome

Uzemnenie bleskozvodu

Oprava a demontáž bleskozvodu

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top