Home page / Bleskozvod montáž a oprava / Bleskozvod na rodinnom dome

Bleskozvod na rodinnom dome

bleskozvodnarodinnomdome-bkg

Rozmýšlate, či zriadiť bleskozvod na rodinnom dome a týmto úkonom si splniť stavebnú povinnosť na základe zákona č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby?

Alebo sa jednoducho neviete rozhodnúť pretože, územne príslušný SU, nedisponuje informáciou o vyššie uvedenom zákone? Inštalácia bleskozvodu vo vašom rodinnom dome a jeho využiteľnosti je vec štatistiky, pravdupovediac je malá pravdepodobnosť, že práve do vášho domu udrie blesk, ktorý môže poškodiť Váš majetok, prípadne zdravie vašich blízkych. Avšak táto pravdepodobnosť existuje a eskaluje s polohou vašej nehnuteľnosti. Čím vyššie je postavený Váš dom, prípadne stromy, stožiare či iné vysoké predmety, tým je vyššia pravdepodobnosť, že práve Váš dom bude ten vyvolený.

Ak ste sa už rozhodli pre zhotovenie bleskozvodu, avšak neviete či zhotoviť aktívny, alebo pasívny (obyčajný bleskozvod) bleskozvod, odporúčame Vám skôr pasívne vyhotovenie a to z dôvodov nižšej ceny a takmer rovnakého účinku.

Aktívne bleskozvody sa využívajú najmä za účelom ochrany objektov väčšej rozlohy. V prípade inštalácie bleskozvodu na rodinnom dome, teda na menšom objekte je dôležité doržať pravidlo inštalácie apsoň dvoch zvodov. V prípade ak sa jedná o nehnuteľnosť väčšieho charakteru, je dôležité natiahnúť zvody aspoň každých 15 metrov.

Dajte si poradiť našim odborníkom, dobrá rada je nad zlato.

Montáž hromozvodu

Revízia bleskozvodu

Aktívny bleskozvod

Bleskozvod na plechovej streche

Bleskozvod na rodinnom dome

Uzemnenie bleskozvodu

Oprava a demontáž bleskozvodu

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top