Home / Kominár – čistenie komína a iné / Čistenie komína

Čistenie komína

Ako spoznáme, že je čas vyčistiť Váš komín? Najčastejšími príznakmi je nedobré horenie v mieste uloženia ohniska a to najmä z dôvodu usadenia dechtu v dymovode, ktorý zabraňuje v prístupe vzduchu k miestu horenia. Medzi jasné príznaky však patrí aj odvádzanie spalín z miesta horenia do miestnosti, kde je výhrevné teleso umiestnené. To môže byť veľmi nebezpečné a aj zo súčastnosti poznáme prípady, kedy došlo k uduseniu. Pravidelné čistenie komína od dechtu a iných nečistôt je najlepšia prevencia ako predchádzať poškodeniu zdravia či Vášho majetku. Čistenie komínov predstavuje sústavu procesov odstránenia produktov horenia, teda dechtu, ktoré sa uchytili na spalinovej ceste. Dozasista si kladiete otázku, ako často čistiť komín? Odpoveď je komplexnejšia, teda v prípade, ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým výkonom do maximálne 50 kW, treba vykonať revíziu a čistenie komínov:

  • Raz za štyri mesiacev prípade spalovania kvapalných či tuhých palív
  • Raz za šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak komín nemá naištalovanú vložku
  • Raz za dvanásť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak má komín nainštalovanú vložku

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:

  • Dva mesiace, v prípade spaľovania kvapalných alebo plynných palív
  • Šesť mesiacov, v prípad spaľovania plynných palív
  • Najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
  • Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
  • Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
  • Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu je nutné vyberať pri každom čistení komína.
  • Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená, alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie.

Pre vyššie uvedené platí princíp subsidiarity, teda zákon je nadradený dokumentácií výrobcu kotlov, či už na pevné alebo plynné palivo.

Čistenie komína

Revízia komína

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komína

Stavba krbov a pecí

Plynové kotly

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7. júna 2022

Igor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.…

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16. mája 2017

Kolaudácia domu ako na to? Gratulujeme, už sa to blíži, naplnenie snu bývať vo svojom, vo vlastnom. Skôr než sa ale nasťahujete a premeníte dom na svoj domov ostáva už…

Zistiť viac

Stavba komína postup

9. mája 2017

Ako si postaviť komín? Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky,…

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2. mája 2017

Ako často treba volať kominára? Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa…

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top