Home page / Kolaudácia domu

Kolaudácia domu

Kolaudácia domu sa považuje za postup, ktorým sa budova oficiálne uvedie do užívania z pohľadu zákonnej dikcie. Kolaudačné konanie vedie miestne príslušný stavebný úrad, ktorý na základe skutočného stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia predmetných užívateľov. V neposlednom rade stavbený úrad dohliada či boli pri výstavbe rodinného domu , či inej stavby, dodržané predpisy požiarnej ochrany.

Vo všeobecnosti, kolaudácia stavby by mala prebehnúť až keď máte ukončené nasledovné súčasti stavby, teda hotová strecha a samozrejme bleskozvod, vystavaný komín a nadimenzovaný na príslušný spotrebič, inštalácie, okná a dvere, podlahy, steny (aj so stierkou), armatúry a sanita, schodiská, pripojenie vody, plynu a elektriky s príslušnými meračmi, ak je v projekte stavby aj balkón, nezabúdajte na zábradlie a nakoniec žumpa či prípojenie na kanalizáciu.
Často konzultovaná otázka je či podlieha skoladudovanie domu zriadeniu hromozvodu. Odpoveďou je, že zákon si zriadenie bleskozvodu na novej budove vyžaduje.

K presnej kolaudácií rodinného domu a postupu sa dostaneme v nasledujúcich podstránkach, kde uvedieme aké konkrétne domumenty bude pri kolaudácií vyžadovať príslušný stavebný úrad.

Doklady ku kolaudácii

Kolaudácia domu cena

Podmienky kolaudácie rodinného domu

Blog

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Vložkovanie komínov postup

22 / 4 / 2017

Vložkovanie je laicky povedané vyplnenie komínového otvoru zväčša nerezovými vložkami, ale poznáme aj iné technológie. Nerezové vložky sú žiaruvzdorné a osádzajú sa zhora dole, alebo opačným smerom podľa typu inštalácie...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top