Home / Bleskozvod montáž a oprava / Revízia bleskozvodu

Revízia bleskozvodu

Na úvod je dôležité skonštatovanie, že ani najlepší bleskozvod nedokáže úplne eliminovať atmosférický výboj, teda blesk. Bleskozvod zníži účinky elektrického výboja odvedením elektrickej energie do zeme, čím zabráni väčšiemu poškodeniu chráneného objektu. Práve na základe vyššie uvedeného je dôležité udržiavať jednotlivé časti hromozvodu v čo najlepšom stave. Bleskozvod, či už aktívny alebo pasívny, je dôležité kontrolovať vizuálne a prostredníctvom merania. Iste si pokladáte otázku ako často treba pasívny bleskozvod kontrolovať. Pri pasívnom bleskozvode je nutná kontrola bezprostredne po jeho inštalácií a následne v pravidelných cykloch na základe druhu nehnuteľnosti, ktoré sú zaradené do hladín ochrany LPL. Rodinné domy sú zaradené v LPL III. spolu s obytnými domami. Vizuálne ich stačí kontrolovať 1x ročne a meranie (OPaOS) je nutné vykonať raz za 4 roky. Prax však dokazuje skutočnosť, že vizuálne treba kontrolovať bleskozvod aspoň raz ročne a testovať ho min. 1x za 4 roky. Pri vizuálnej kontrole je dôležité pozrieť korodovanie najmä pri zemi. V prípade, ak preskúšanie bleskozvodu bude mať negatívny výsledok na chybovosť systému, revízny technik Vám vydá Revíznu správu o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky v súlade s STN EN 62305-3.

Povinný vykonať pravidelnú revíziu bleskozvodov (OPaOS) je najmä zamestnávateľ, ktorý vlastní nehnuteľnosť, teda pre účely zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 § 13 je nutné aby zamestnávateľ, ale aj prenajímateľ budovy vykonal pravidelnú revíziu aj bleskozvodu minimálne raz za 4 roky formou revíznej správy a to pod hrozbou sankcie 100.000,00 EUR v prípadne nesplnenia povinnosti.

V prípade ak máte záujem si splniť vyššie uvedené povinnsoti, radi Vám s tým pomôžeme.

Montáž hromozvodu

Revízia bleskozvodu

Aktívny bleskozvod

Bleskozvod na plechovej streche

Bleskozvod na rodinnom dome

Uzemnenie bleskozvodu

Oprava a demontáž bleskozvodu

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7. júna 2022

Igor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.…

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16. mája 2017

Kolaudácia domu ako na to? Gratulujeme, už sa to blíži, naplnenie snu bývať vo svojom, vo vlastnom. Skôr než sa ale nasťahujete a premeníte dom na svoj domov ostáva už…

Zistiť viac

Stavba komína postup

9. mája 2017

Ako si postaviť komín? Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky,…

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2. mája 2017

Ako často treba volať kominára? Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa…

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top