Home page / Blog / Zlepšenie ťahu komína

Zlepšenie ťahu komína

18 / 3 / 2017

Má váš komín slabý ťah?

Dochádza pritom k nedokonalému spalovaniu a spôsobuje to komplikácie s vykurovaním.

Ak má komín slabý ťah, oheň nemá dostatok kyslíka na horenie. Teplota v ohnisku a v dymovodoch klesne a to spôsobuje zrážanie vody a s tým spojené komplikácie. Dym môže napríklad prúdiť do miestnosti. Naopak, ak má komín príliš silný ťah, rozohriaty vzduch opustí ohnisko a komín skorej, než sa teplo stihne odovzdať vašej budove. V oboch prípadoch teda dochádza k nevyužitu potenciálu paliva do ktorého ste investovali.

Základom pre urdžanie správneho ťahu komína je jeho čistenie a udržiavanie. Čistenie komína aj dymovodov je činnosť, ktorú by mal vykonávať z odborného a profesijného hľadiska kominár. Len kominár vám môže vydať potvrdenie o inšpekcii a čistení komína, ktoré potrebujete nakoľko to ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Neudržiavanie komína totiž okrem zlého ťahu môže viesť k zapáleniu dechtom nasiaknutých sadzí. Vždy pred inštaláciou kotla si nechajte odborne preveriť komín, či spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. Každý kotol, komín aj dymovod sa vždy zanáša preto dbajte na pravidelnú údržbu.

Všeobecne platí pravidlo, že čím je komín vyšší, tým väčší má ťah. Pre zlepšenie ťahu vašeho komínu sa ale nemusíte hneď púšťať do prestavby. Pri komíne popri výške záleží aj na jeho tvare. Komín s kruhovým prierezom ponúka lepší ťah než komín so štvorcovým prierezom. Nemusíte však svoj starý komín búrať. Efektívne, rýchle a ekonomické riešenie je frézovanie komína. Zhora nadol vám technik spustí frézu, ktorou nielen zdokonalí priezer komínu, ale zároveň aj komín rozšíri. Vonkajšia stena komínu pritom ostane nepoškodená. Vďaka následnému nutnému vyvložkovaniu sa zvyšuje protipožiarna bezpečnosť a aj životnosť komína.

Správnym riešením pre vás môže byť komínový ventilátor, či regulátor komínového ťahu. Tie v komíně vytvárajú podtlak a pomáhajú tak zaisťovat kontrolu nad komínovým ťahom, optimálny odvod spalín z komínu a dokonalé spalovanie paliva. Takzvané rotačné hlavice umiestnené na vrchu komína využívajú vietor a tým navyšujú ťah komína. Nie je dôležité akým smerom, ani akou silou silu vietor vanie, turbína rotuje, vytvára podtlak a zabraňuje spätnému ťahu.

Keď sa rozhodujete či sa pustíte do riešenia nedokonalého ťahu, majte na pamäti, že najväčšia investícia, ktorú neefektívne vynakladáte je do nákupu paliva a to sa týka všetkých druhov bežne používaných palív (zemný plyn, LTO, tuhé palivá). Vyťažte úplný potenciál vášho paliva, nenechajte vaše peniaze letieť hore komínom a venujte správnemu ťahu svoju pozornosť.

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top