Home page / Blog / Vložkovanie komínov postup

Vložkovanie komínov postup

22 / 4 / 2017

Ako vyvložkovať komín?

Vložkovanie je laicky povedané vyplnenie komínového otvoru zväčša nerezovými vložkami, ale poznáme aj iné technológie. Nerezové vložky sú žiaruvzdorné a osádzajú sa zhora dole, alebo opačným smerom podľa typu inštalácie. Vložkovanie komínov je dokonalý, rychly a cenovo výhodný zpôsob rekonštrukcie predovšetkým starších komínov.

Vložkovanie je dôležité najmä kvôli bezpečnosti. Ak komínové teleso zle tesní, alebo nemá vhodné parametre, môže dochádzať pri vykurovaní k unikaniu dymu mimo komín. Ešte väčšie riziko však hrozí v možnosti odlietavania iskier, ktoré potom môžu zapríčiniť požiar.

Inštalácia komínovej vložky je v zásade pomerne jednoduchá. Do riadne a odborne vyčisteného komína pripravte montážne otvory. Vo vetšine prípadov stačí vysekať dva otvory, jeden pre sopúch (napojenie) a druhý pre kontrolný otvor na vymetacie dvierka.

Komínové vložky majú na jednom konci rozšírené hrdlo. Toto hrdlo pri montáži orientujte smerom nahor. Takýmto spôsobom do rozšíreného hrdla vždy vložte užšiu časť. Každý spoj musí byť pevný a musí byť tak zaistený, aby ani pri neskoršom čistení komínových vložiek nemohlo dôjsť k ich rozpojeniu.

Samotnú montáž komínových vložiek začnite usazením kondenzačnej ímky. Do tohto zberača kondenzátu vsunte komínový diel s kontrolným otvorom. Potom následuje napájač (sopúch), ktorý usaďte do požadovanej výšky pre napojení výhrevného telesa.
Po usadení a zamurovaní sopúchu pokračujte s dalšími vložkami. Komínové vložky môžete spúšťať z miesta vyústenia komínu.
Pri práci smerom zhora nadol použite spúšťací strmeň. Dbajte na správnu orientáciu spúšťaných vložiek rozšíreným hrdlom smerom hore.

Druhou možnosťou je komínové vložky vsunúť do komínového priechodu zdola. Při tejto variante je nutné vybúrať v komínovom telese dostatočný otvor pre vsunutie nerezových vložiek.

Kondenzačnú ímku a diel s kontrolným otvorom doporučujeme pre lepšiu stabilitu komínovej vložky pevne zamurovať. V mieste kde sopúch prechádza stenou je nutné ho obaliť tepelnou izoláciou.

Nezabúdajte, že než si vo vašom komíne zakúrite, je potrebné aby prešiel revíznou kontrolou.

Naša spoločnosť zabezpečuje vyhotovenie komínov s príslušnými revíznymi správami potrebnými k úspešnému absolvovaniu kolaudačného konania vášho rodinného domu.

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top