Home page / Blog / Bleskozvodný material

Bleskozvodný material

12 / 4 / 2017

Aký materiál zvoliť pri montáži bleskozvodu a z akých komponentov sa bleskozovd skladá?

Na tieto otázky nájdeme odpoveď v dnešnom blogu, ktorý podrobne rozoberá bleskozvodný materiál a jeho využitie.

Na oblohe sa pred búrkou v oblakoch vytvárajú sféry nabité elektrinou. Súčasne sa okrem dŕžav oblakov elektricky nabíja aj zem. Pri blýskaní dochádza k vyrovnávaniu kladných a záporných nábojov medzi mrakom a zemou alebo vzájomne medzi mrakmi. Teplota takéhoto blesku môže dosiahnuť niekoľko tisíc stupňov.

Za normálnych okolností je vzduch zlým vodičom elektriny a zabraňuje tomu, aby sa opačné elektrické náboje navzájom stretli a blesk dosiahol zeme. Oproti tomu vysoko postavené body, ako sú domy, stožiare, alebo komíny, týmto stretnutiam počas búrky napomáhajú, pretože slúžia ako vodiče elektrickej energie pevne spojené so zemou.

Je častým tvrdením, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne. V skutočnosti dochádza k prípadom, keď blesk udrie do objektov oveľa nižších, než sú objekty v blízkom okolí.

Účinnou chranou proti úderom blesku je v takýchto prípadoch blezkovzod, teda zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami bleskov ich zvodom do zeme. V záujme chránenia majetku a zdravia je dôležité sa zamerať na blezkozvodný materiál.

Kľúčovým blezkozvodným materiálom je takzvaný zachytávač. Je to kovový prímač blesku umiestnený nad plochou samotnej stavby. Napriek rozšírenému názoru, blesk nie je priťahovaný samotným kovom. Kov je dobrým vodičom elektriny, ale to čo priťahuje blesky, je samotná výška umiestnenia zachytávača. Jednoznačne odporúčame medený zachytávač s osadením vo dĺžke 2 metre nad najvyšším bodom stavby s priemerom 25 mm. Zachytávače bývajú usadené v strieške, ktorá bráni stekaniu prúdov vody po hromozvode a tým znižujú riziko úrazu zelektrizovanou vodou v prípade úderu bleskom. Ochranné striešky sa najčastejšie ponúkajú železné, medené, nerezové, alebo hliníkové. Nakoľko samotná strieška slúži ochrane pred dažom a nie na účely vedenia blesku, odporúčame nerezové striečky pre ich protikorozívne vlastnosti.

Zo zachytávača vychádza takzvaný zvod. Je to ten blezkozvodný materiál, ktorý je najlepšie vidno z vonku budovy a ľudia si zvod často predstavia ako prvý, keď sa spomenie slovo blezkozvod. Je to kovový drôt alebo kábel, prípadne pásový vodič, ktorý cez skúšobnú svorku prevedie najkratšou možnou cestou blesk do zeme. Pre účel rýchleho a spolahlivehého prevedenia blesku veľmi dobre slúži hliníková gulatina AlMgSi s priemerom 8 mm. Zvod je do stien upevnený podperami a držiakmi.

Na záver do zeme vstupuje blezkozvodný materiál nazývaný uzemňovač. Je to vodivé teleso uložené do zeme tak, aby vytvorilo vodivé spojenie so zemou, alebo je uložené do betónu, ktorý má dobré spojenie so zemou. Uzemňovače sa môžu líšiť a je na individuálnom uvážení, aký typ uzemňovača bude použitý a do akej hĺbky bude umiestnený.

Bez ohľadu na to, aký typ stavby chránite, je dôležité dbať na kvalitné zabezpečenie blezkozvodným materiálom a pravideľnú údržbu.

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top