Home page / Blog / Aký priemer komína

Aký priemer komína?

6 / 3 / 2017

Komín by mal byť ideálne kruhového tvaru, takýto tvar zabezpečuje najoptimálnejší ťah. Avšak pravidelne sa stretávame so štvorcovými komínmi. Je to pozostatok starých technologií a postupov ,,starých majstov´´. Odpoveď sa skrýva aj v stavebnom materiáli – v tehle. Je pravouhlá a preto je štvrorcové murovanie jednoduché, rýchle a pevné. Zachytáva však viacej sadzí a dechtu ako kruhová verzia dymovodov. Murovanie komína tehľou je už v súčasnosti nepoužívaný spôsob.

Staršie komíny je možné vložkovať. Pri tomto postupe sa do komínu vkladá nerezová vložka (rúra), ktorá dodá vášmu komínu správny ťah, zvýši jeho životnosť ale predovšetkým aj bezpečnosť.

Aký priemer má mať správny prieduch komína?

Existuje ľudovo zaužívaný názor, že čím je väčší priemer prieduchu, tým lepšie. Tento názor je však nesprávny, ak je totiž priemer prieduchu nezodpovedajúci výkonu spotrebiča, ktorý je na neho napojený, stráca spotrebič svoj plný potenciál a tým sa zvyšujú náklady na kúrenie. Priveľmi široký komínový prieduch nemá dostatočný ťah a dochádza k nadbytočnej tvorbe kondenzátu. A ak je priemer dymovodu menší než si to vyžaduje napojený spotrebič, je zároveň aj únik spalín ťažší. Napomáha to vytváraniu usadenín v komíne, ktoré sa môžu pri vysokých teplotách vznietiť a spôsobiť požiar. Nejedná sa tu o málo pravdepodobnú hrozbu. Požiare domácností z dôvodu splanutia komínu sú najčastejšie.

Presný výpočet priemeru dymovodu nechajte na projektanta. Ten vypočíta priemer prieduchu podľa typu spotrebiča a jeho výkonu. Pre rodinný dom s bežnými požiadavkami výroby tepla je priemer komínu zväčša 16-20 cm. Tento priemer však môže byť väčší v prípade, že výška komína je nižšia ako 6 metrov.

Bežným priemerom pre odvod spalín z kozubovej vložky je 16 až 20 cm (v závislosti od výkonu), z kachľovej pece 18 až 20 cm a z otvoreného kozuba 20 až 30 cm.

Nezabúdajte, že než si vo vašom komíne zakúrite, je potrebné aby prešiel revíznou kontrolou.

Naša spoločnosť zabezpečuje vyhotovenie kontrol s príslušnými revíznymi správami potrebnými k úspešnému absolvovaniu kolaudačného konania vášho rodinného domu.

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top