Home page / Výška komína

Výška komína

Výška komína je dôležitým faktorom funkčnosti komínového telesa a jej nesprávny výpočet môže mať neblahé dôsledky na aparát vykurovania.

Výstavba bezpečného komínového telesa sa doporučuje na základe príslušného zákona a noriem upravujúcich bezpečnostné predpisy. Na výstavbu komínu je nutné použiť certifikované produkty, spĺňajúce štandardy noriem EÚ. Zanedbaním vyššie uvedených povinností môže dôjsť k zníženiu komínového ťahu, poškodeniu zdravia či Vášho majetku.

Ako však určiť výšku komína? Výpočet výšky komína vychádza z toku znečistnia ovzdušia a príslušnej premennej jeho škodlivosti. Vyhláška Ministerstva žovotného prostredia SR č. 338/2009 Z.z. uzákonila minimálnu výšku komína nad okolitým terénom od 4 metrov. Netreba však zabúdať na dodržanie prevýšenia ústia komína nad šikmou a plochou strechou. Výška komína nad strechou v prípade šikmej strechy je minimálna výška komínu je 1500 -2000 mm. V prípade šikmej strechy – komín by mal presahovať myslenú priamku prechádzajúcu hrebeňom strechy min o 650mm pri vzd. vnút. plochy komínového telesa od strešnej roviny do 2 metrov. Ak je to väčšia vzdialenosť, vedieme myslenú priamku z hrebeňa strechy pod uhlom 10⁰ a výška komína má byť minimálne o 650mm od priesečníka myslenej priamky s najbližšou plochou komína.

Náš tím doporučuje dať si vypracovať projekt komína odborníkovi, predíte zbytočným zadymeným priestorom a ohrozeniu zdravia či majetku.

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top