Home page / Kominár - čistenie komína a inéStavba krbov a pecíStavba krbu / Obklad krbu

Obklad krbu

Stavba krbu

Stavba pece

obkladkrbu-bkg

Obklad krbov je dôležitá súčasť stavby krbov s nie len estetickým hľadiskom. Pri výbere obkladu krbov treba okrem vizuálnej stránky prihliadať na žiaruvzdornosť, prípadne ak chceme mať obklad s pridanou hodnotou, skontrolujte aj výhrevnosť materiálu. Najlepším žiaruvzdorným vodivom je najmä prírodný kameň, ktorý odporúča aj výrobca krbov, pričom aj náhrada, teda umelý kameň má takmer obdobné vlastnosti. Čo sa týka aplikácie resp. samotného obkladu, musíme si pripraviť lepidlo. Na lepenie použijeme flexibilnú tenkovrstvú lepiacu maltu, t.j. lepidlo alebo tmel, ktorá je určená na odolávanie vyšších teplôt. Následne môžeme začať aplikovať materiál na príslušné plochy krbu. Výsledkom by mal byť súmerne uložený materiál, ktorý odolá žiare a teplu.

Čistenie komína

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komínov

Stavba krbov a pecí

Plynové kotly

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top